ADN Solutions +51 973 817 332 Lima - Av. La Molina #805 Of. 10 - 3er Piso - La Molina logotipo andsolutions Lima Chiclayo Piura Pucallpa

¿Por qué confiar en certificado adnsolutions prueba adn paternidad?

certificado adnsolutions prueba adn paternidad

Acreditación

Respaldo de AABB Accredited y College of American Pathologists (CAP) para mayor veracidad de nuestros resultados.

Somos Peritos Especialistas en Biología Molecular y Genética, registrados, colegiados y habilidatos. Nuestras pruebas de ADN forense son aceptadas en el Poder Judicial.

velocidad cohete adnsolutions prueba adn paternidad

Rapidez

Los resultados se entregan a partir de los 15 días de ingresado al laboratorio.

Los resultados serán notificados de inmediato a las partes interesadas, según sea el caso Privado o Judicial.

precision adnsolutions prueba adn paternidad

Precisión

Analizamos 24 Marcadores Genéticos (Recomendado por la comunidad científica internacional), sin recargo adicional. A mayor cantidad de Marcadores analizados, mayor precisión de los resultados con total transparencia y veracidad

seguridad escudo adnsolutions prueba adn paternidad

Seguridad

La información obtenida se mantiene Segura Bajo Custodia, y se maneja con total privacidad y confidencialidad en todos los casos.

precision adnsolutions prueba adn paternidad

Código de barras

Somos los únicos en usar identificación por código de barras que evita errores por cambios de resultados, muy visto en varios otros lugares que carecen estas herramientas de control y seguridad.

Somos los únicos en usar identificación por código de barras en perfiles genéticos, porque brinda SEGURIDAD y evita el cambio de resultados, por eso son auténticos.

seguridad escudo adnsolutions prueba adn paternidad

Controles de Calidad

Realizamos Controles de Calidad Internacional INTERLABS para validar la veracidad y contundencia de todos nuestros resultados.

seguridad escudo adnsolutions prueba adn paternidad

Asesoría Legal

Se brinda asesoría legal jurídica GRATUITA, para que vea su caso analizando las mejores alternativas legales disponibles y pueda tomar una decisión correcta con prontitud.


Tipo de pruebas

test analisis prueba de adn anonima legal privada adn solutions

Paternidad Anónima/Legal

 • Anónima: No requiere documentos de identidad.
 • Legal: Sí requiere documentos de identidad.

test analisis prueba de adn judicial adn solutions

Paternidad Judicial

 • Esta prueba es requerida por el PODER JUDICIAL / FISCALÍA.

test analisis prueba de adn hermanidad adnsolutions

Test Prenatal No Invasivo NIPT

 • Determina si el bebé en camino está libre de alguna alteración cromosómica o aneuploidía.
test analisis prueba de adn abuelidad adnsolutions

Test de Compatibilidad Genética - Portadores

 • Examina el riesgo de concebir un niño con una enfermedad genética.

test analisis prueba de adn hermanidad adnsolutions

Prueba de Cariotipo

 • Test para reconocer del sexo de una persona, descartar algunas alteraciones cromosómicas como el Síndrome de Down.
test analisis prueba de adn abuelidad adnsolutions

Detección de Cáncer

 • Secuenciación NGS del ADN (Secuenciación de Próxima Generación).

Soluciones Definitivas en ADN. Más Servicios...
Uñas, Cabellos, Semen, Cepillo Dental y Más...


Acreditaciones de lo mejor de la Industria

acreditacion adnsolutions prueba adn paternidad

Accredited

Este es el estándar de oro de las pruebas de filiación de ADN. Estamos totalmente comprometidos a seguir los procedimientos de laboratorio acreditados, que ofrecen un nivel sin igual de calidad y confianza a quienes confían en nuestros servicios de pruebas.

cap adnsolutions prueba adn paternidad

College of American Pathologists

Elegimos participar en los protocolos de prueba CAP para ayudar a validar nuestro sistema de calidad y mantener la acreditación.

Membresías

 • Miembros de la ISFG.
  • International Society for Forensic Genetics.
 • Miembros del GHEP-ISFG.
  • Grupo de Habla Española y Portuguesa de ISFG.
 • Miembros de la SLAGF.
  • Sociedad Latinoamericana de Genética Forense.

¿Tienes dudas?

¿Necesita Asesoría?

Puedes comunicarte con nosotros. Asesoramos gratuitamente tu caso con nuestra experiencia profesional y especializada en Biología Molecular y Genética Forense, pruebas de filiación, hermandad, abuelidad, tío-sobrino, exhumaciones, homologaciones e infidelidad. También en Genética Médica, cariotipo, test prenatal no invasivo(NIPT), detección de cáncer, etc.

La información es totalmente confidencial y reservada.

test analisis prueba de adn telefono llamar

Liên quan đến việc nộp đơn xin thu nhập, không có nhà môi giới bất động sản nào phù hợp với bạn. Tìm hiểu thêm về cách cài đặt tín dụng để có được mọi thứ theo cách của bạn.

Khoản tạm ứng thiết lập thực sự là một khoản tài chính đóng, bất kỳ khoản chi tiêu cụ thể nào tại địa điểm đều diễn ra chậm, điều này có thể khiến việc lập ngân sách cho các khoản thanh toán của bạn trở nên đơn giản hơn. Các khoản cho vay và cho vay bắt đầu thường là 2 loại tín dụng lắp đặt tiêu chuẩn.

Làm sạch và cải thiện

vay tiên online Nguồn tài chính không đến miễn phí – bạn chi tiêu lợi nhuận theo loại chi phí cần thiết. Bất kỳ khoản thanh toán nào thường có 2 nhu cầu ban đầu và bắt đầu, do đó, bạn sẽ vay được nhiều tiền hơn trong thời gian dài. Theo bất kỳ mức độ tín nhiệm nào, các tổ chức tài chính có thể cung cấp cho bạn các khoản thời gian cài đặt có được hoặc có thể được tiết lộ cho bạn. Các khoản nghỉ thu được có giá trị xứng đáng, thêm một bánh xe hoặc thậm chí là tiền, trong khi tín dụng bẻ khóa hoàn toàn không có.

Một lợi thế liên quan đến việc cài đặt tín dụng là các khoản hoàn trả có xu hướng được đoán trước, khiến việc này trở nên đơn giản hơn nếu bạn cần trợ cấp. Nhưng nhược điểm là không thể vay thu nhập khác so với việc thiết lập sẽ chuyển tiếp bất cứ khi nào bạn chi tiêu theo hóa đơn, không giống như thẻ tín dụng cũng như phạm vi liên quan đến tiền tệ.

Đối với những người có khoản tạm ứng trả góp và người cho vay không tính phí trả trước, có thể quyết định cố gắng hết sức để trả lại sớm. Điều này có thể tiết kiệm tiền mặt theo mong muốn và bắt đầu cải thiện tỷ lệ phần trăm kinh tế trên tiền của bạn, giúp bạn đủ điều kiện nhận tín dụng bổ sung sau đó.

Hãy nhớ, giúp tính chi phí hai tuần một lần chứ không phải thanh toán để mất khoản cân nhắc tạm ứng tổng thể của bạn nhanh hơn. Điều này có thể dễ dàng rút ngắn tuổi thọ của bản nâng cấp thêm vài tuần hoặc thậm chí nhiều năm. Thông thường, bạn nên tận dụng những vận may bất ngờ mà mình có, cộng thêm khoản hoàn trả thuế, trợ cấp nhà máy hoặc có lẽ là di sản, để có thể trả được khoản nợ của mình. Tuy nhiên, điều khôn ngoan là bạn nên kiểm tra thuật ngữ của người cho vay để chắc chắn rằng không có bất kỳ hàm ý trả trước nào.

Chi phí

Lãi suất thường là một khía cạnh quan trọng cần cân nhắc kể từ khi vay tiền. Gần như tất cả các khoảng thời gian thiết lập đều được sắp xếp cũng như các chi phí yếu tố mà bạn phụ thuộc vào người cho vay và bắt đầu vay. Hàng tháng, một phần của bất kỳ yêu cầu nào được sử dụng để trả số tiền gốc cần cân nhắc trong tương lai và phần còn lại để ghi nhận mong muốn tích lũy. Vì phí dịch vụ được quan tâm sâu sắc có thể làm tăng đáng kể chi tiêu chuyển tiếp của bạn, việc chuyển đổi các hóa đơn phù hợp đúng lúc là một phương pháp tuyệt vời để đạt được sản phẩm kinh tế nhằm kiểm soát quy mô tài chính thành tiền.

Các lựa chọn cho vay chắc chắn là một loại tiền tệ cài đặt được đo lường nóng bỏng. Mặc dù loại tiền tệ được ký kết được đo lường này có xu hướng yêu cầu giao dịch tại một thời điểm cụ thể, chẳng hạn như 10 năm, các tổ chức tài chính ghi lại các khoản chi phí quá hạn cho các nhà cung cấp tiền tệ, điều này có thể gây ra tác động tiêu cực đến điểm tín dụng. Việc buộc phải vay chỉ kết quả và bắt đầu có thể quyết định giữa các hình thức vốn khác, hãy nhớ để giảm bớt gánh nặng chung của bạn. Để có thể cắt giảm chi phí và bắt đầu xem xét giấy phép của bạn để tìm ra những gì bạn có thể dễ dàng cung cấp từ các nghĩa vụ và bắt đầu đánh giá chi phí của các tổ chức tài chính và bắt đầu cải thiện dịch vụ. Điều này cung cấp cho hình ảnh giải pháp chân về bất kỳ cơ hội phê duyệt nào và chi phí điện năng bắt đầu cho mỗi lần tiến bộ. Mặt khác, bạn có thể sử dụng một nhóm tài chính quay vòng không ngừng mở rộng, một thẻ phút để chi tiêu liên quan đến mọi thứ chỉ vì chúng xuất hiện và cũng thanh toán theo quá trình cân nhắc từ từ và dần dần.

Có thiết kế sạc

Phân tích cẩn thận từng phần yêu cầu kế hoạch của một cá nhân, và tất cả các cách bắt đầu với tình trạng của mỗi người. Khám phá những điểm sau khi lựa chọn thỏa thuận được trao:

Khả năng chi trả: Đảm bảo bạn chọn thiết kế giao dịch phù hợp với công ty cho vay và các khoản nợ khác. Nếu có thể, các khoản thanh toán không được vượt quá 10% -20% số tiền xử lý.

Phí: Đảm bảo bạn đánh giá phí dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức ngân hàng khác và các đại lý kết nối. Giá tăng có thể giúp ích đáng kể cho việc định giá trong suốt quá trình.

Tính linh hoạt: Đảm bảo bạn tìm thấy thỏa thuận yêu cầu có thể điều chỉnh cho phép mọi người điều chỉnh luồng thiết lập hoặc gửi chi phí trong trường hợp còn tồn tại. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi tình trạng vỡ nợ trong quá trình tiến lên phía trước và bắt đầu mọi lịch sử tín dụng mà không gặp rủi ro.

Và trong khi sử dụng giao dịch, hãy dự đoán xem bạn sẽ mất bao lâu nếu cần thanh toán khoản nợ của mình. Các chiến lược trả nợ cổ điển thường có biểu hiện giao dịch kéo dài cho phép nó mang lại khoản thanh toán lớn hơn. Khi so sánh, các chiến lược thanh toán dựa trên thu nhập sẽ giảm số tiền hoàn trả xuống 10-20% so với số tiền được đề xuất, do đó bạn có thể phải trả một khoản tạm ứng mới nhanh hơn. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn tính toán số lượng trước khi chọn bất kỳ thiết lập thanh toán nào.

Thuê một khoản tạm ứng

Khi bạn là tổ chức đi vay, điều tốt nhất là bạn nên tìm hiểu thêm ít nhất. Có thể chọn tín dụng, lãi suất, chi tiêu cơ bản nhất của người cho vay, khen thưởng các khía cạnh tích cực và thời gian bắt đầu vốn trước khi chọn bất kỳ ai. Tất nhiên, nếu giữ bất kỳ khoản tín dụng nào an toàn và lành mạnh, hãy thử và chỉ đăng ký thời gian nghỉ mà bạn có thể đưa ra để có được cột sống phù hợp.

Ngược lại với thẻ xuất hiện trong báo cáo tín dụng của bạn trong khi tài chính không liên tục mở rộng, tiến trình thiết lập có xu hướng có một luồng được sắp xếp mà bạn sẽ dành thời gian cho thời gian xem xét cụm từ khóa vị trí, được gọi là di chuyển kỳ trả nợ kỳ hạn. Điều này giúp người đi vay dễ dàng hơn nếu bạn muốn phân bổ các khoản thanh toán của họ.

Các hình thức phá vỡ thiết lập phổ biến nhất là các khoản vay, tín dụng được lập trình, cho vay mua nhà và bắt đầu các lựa chọn cho vay. Chúng đã đạt được, điều này khiến bạn cần phải thiết lập tất cả vốn sở hữu theo mức tăng hoặc có thể được tiết lộ cho bạn, điều này không. Bạn cũng có thể chọn từ một bộ hoặc có thể là tỷ lệ hệ số cho đến tiến trình cài đặt.

Có rất nhiều dịch vụ cài đặt chuyển tiếp được cung cấp trên web, bao gồm cả dịch vụ không yêu cầu rút tiền khó khăn nếu bạn muốn đáp ứng các tiêu chí. Hàng nghìn ngân hàng cũng cung cấp quy trình sơ tuyển, điều này sẽ giúp bạn xác định rằng bạn có thể đủ điều kiện mà không đạt được điểm tín dụng. Các nhân viên tùy chọn cho vay của NerdWallet đã xem xét hàng chục tổ chức ngân hàng về ngôn ngữ, nhiệt độ, mã tín dụng duy nhất cùng với những thứ khác mà bạn có thể quyết định khi mua một khoản ứng trước mới.